S.S.S

·      Anne ve babaların çocuklarıyla iletişim kalitelerini artırmak,

·      Çocukların sağlıklı bireyler olarak gelişmelerine olanak sağlayacak aile yapısını oluşturmak,

·      Anne-babalar ve çocukların birbirlerinin ihtiyaç ve değerlerini anlamalarına ve çatışmadan yaşayabilmelerine olanak sağlamak,

·       Anne-baba ve çocuk psikolojisini sağlıkla korumak için anne-baba koçluğu yapmak,

·      Okullarda ve iş yerlerinde anne-baba seminerleri ile ailede huzur ve sağlığı desteklemek,

·      Gelecek nesillerde düşünen, soran ve sorgulayan çocuklar yetiştirebilmek için aileleri bilinçlendirmek,

amaçlarıyla kurulmuştur.

Oya Erol'un koordinatörlüğünü yürüttüğü Etkili Anne Baba Okulu, Gordon Training International tarafından yetiştirilmiş ve yetkilendirilmiş 57 anne-baba eğitim danışmanı ve koçu ile anne-babalara hizmet vermektedir.

Psikolog Dr. Thomas Gordon, geliştirdiği bu model ile 3 kez Nobel adayı olmuştur ve onun geliştirdiği Etkili Anne-Baba Seminerini, Gordon Training International adına, Türkiye de veren ve sertifikalı eğitim danışmanları yetiştiren tek okul ‘Etkili Anne-Baba Okuludur.’

Bu eğitimi çocuğun yaşından bağımsız olarak her anne-baba alabilir.