Blog

Aile İçinde İhtiyaçlara Karşı Çözümler

Aile İçinde İhtiyaçlara Karşı Çözümler

Aile İçinde İhtiyaçlara Karşı Çözümler

Çatışmanın yaygın tanımı “insanların birbirleriyle kavgası”dır. Bu durum bir ailede, anne-babanın çocuğun isteklerini engellemeye çalışması, çocuğun da anne-babasının isteklerini engellemeye çalışması şeklinde cereyan eder. Garip gelebilir ama neredeyse hiçbir zaman gerçek durum böyle değildir.

 Anne-baba-çocuk arasındaki çatışmaların çoğunluğu ihtiyaç çatışmasından çok çözüm çatışmasıdır. Aslında anne-babalar ve çocukların temel insanî ihtiyaçları aynıdır. Çatışmalar anne-baba veya çocuğun önemli bireysel ihtiyaçlarını karşılamakta kullandığı yöntemlerden kaynaklanmaktadır.

Örneğin, Arda’nın arkadaş edinme ve babasının işi ile ilgili e-postaları düzenli olarak kontrol etme ihtiyacı vardır. Aralarında bir ihtiyaç çatışması yoktur. Ama sekiz yaşındaki Arda’nın bu ihtiyaçlar için çözümü, üç arkadaşını eve davet ederek, babasının diz üstü bilgisayarında ‘Star Wars’ oynamak olursa, Arda ve babası arasında kesinlikle bir çözüm çatışması yaşanacaktır.

Anne-baba ve çocuklar arasındaki çatışmaların nedeni, genellikle her iki tarafın da ihtiyaçlarını karşı tarafa ifade etmekte yetersiz kalmasıdır. İletişim kurmak yerine her iki taraf da meşru ihtiyacını karşılamak için kendi eylem tarzını (çözümünü) yürürlüğe koyar, bu uzlaşmaz çözümler de çatışmayı doğurur.

Çatışmayı çözmek üzere, karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulmak için birlikte çaba gösterin!